Thema: Een keitoffe start!

Thema: Een keitoffe start!

De kleuters maakten kennis met de klas, de nieuwe klasvriendjes en het nieuwe spelmateriaal.

Een keitoffe start in kleutergroep B!