Info voor stagiairs

Voor info omtrent stages: zie PDF